Czy łączy nas tylko piłka?


Nazywam się Paweł Piwowarczyk i jestem stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury. Od lat realizuje, często łącze, projekty kulturalne i sportowe, które są zauważane w całym kraju, jak choćby działanie Klubu Kulturalnego Kibica, czy też projekt „Piłkarze vs Pisarze”.

Promuję kulturę, ale także staram się budować „uśmiechnięty stadion” przez działania wśród najmłodszych kibiców zachęcające do szacunku, kulturalnego kibicowania. W tym roku chcę zrealizować projekt wśród klubów polskiej Ekstraklasy, będący połączeniem moich pasji i umiejętności: piłkarskich, czytelniczo-animacyjnych, dziennikarskich i kibicowskich pt. „CZY ŁĄCZY NAS TYLKO PIŁKA? CZYLI EKSTRAKLASA NA BOISKU I W SZKOLE.

Projekt zakłada odwiedziny 16 klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej, przeprowadzenie wywiadów i kwerend z czołowymi piłkarzami na temat czytelnictwa, ulubionych tytułów, roli książki, prasy oraz podobnych wywiadów i kwerend z pracownikami klubu dotyczącymi wydawanych przez klub programów meczowych, czasopism, posiadanych monografii, albumów klubowych, form udostępniania. Rezultaty prezentowane będą w formie reportaży na dedykowanym blogu oraz vlogu. W dalszej części planuję przeprowadzenie 5 warsztatów dla uczniów (w 3 województwach) z prezentacją najciekawszych fragmentów realizacji 1 etapu. Celem będzie promocja postaw czytelniczych wśród znanych piłkarzy oraz zainteresowanie literaturą sportową . Podsumuje to także sprawozdaniem artykułami z podpowiedziami dla animatorów dotyczące szerzenia czytelnictwa z uwzględnieniem sportu oraz konspekty zajęć do wykorzystania w tej tematyce i wystawą promująca czytelnictwo - znani piłkarze z książkami na stadionie/boiskach.


Projekt składa się z 2 etapów. Pierwszy ma charakter badawczy i reporterski. Wykorzystując swoje dziennikarskie doświadczenie ( 9 lat pracy w ogólnopolskich tygodnikach społeczno-kulturalnych) a także pasję (założyciel Klubu Kulturalnego Kibica) podczas wizyt w szesnastu klubach Ekstraklasy przeprowadzę usystematyzowane wywiady z piłkarzami (od 1-3 piłkarzy) wskazanymi przez rzecznika klubu, po wcześniejszej konsultacji (piłkarze preferujący czytanie jako formę spędzanie wolnego czasu). Efektem rozmów będzie materiał wraz ze zdjęciami na dedykowany przedsięwzięciu blog oraz materiał opublikowany w formie vloga. Dzięki takiej formule wykorzystam nowe technologie jako narzędzia zmiany społecznej. Zakłada się bowiem często, że kibice piłkarscy, to grupa mniej „czytelnicza” oraz to, że chłopcom, którzy w zdecydowanej większości są fanami piłki nożnej zdecydowanie ciężej przekazywać pasję do czytania. Dzięki nowatorskiemu podejściu chcę przygotować narzędzia służące do animacji czytelnictwa w tym środowisku uchodzącym za marginalne jeśli brać pod uwagę kryterium czytelnictwa. Efektem wizyt będzie także obserwacja i zebranie informacji nt wydawanych przez kluby i stowarzyszenia przy nich działające czasopism, albumów i monografii klubowych oraz form ich upubliczniania, rozprowadzania, kolportażu wśród zainteresowanych. Te dane będą wykorzystywane w analitycznym podejściu do tematu, którego efektem będzie sprawozdanie i artykuł popularnonaukowy.


Dzięki pierwszemu etapowi i nawiązaniu relacji z nie kojarzonymi z kulturą instytucjami (klubami sportowymi) chcę w innowacyjny sposób przygotować kompresję zebranych informacji i przekazać uczniom szkół podstawowych. Wiadomo, że postawa bohaterów młodego pokolenia ma dla wielu z nich ważne znaczenie. Osobnym tematem będzie prezentacja im bogatego zasobu literatury sportowej (biograficznej). Dzięki dwóm etapom będę mógł przygotować innowacyjny i pionierski materiał w formie dedykowanych konspektów dla animatorów kultury (głównie polonistów i bibliotekarzy) a także artykułów promujących efekty przedsięwzięcia. To innowacyjne spojrzenie, ponieważ łączy dwie zdaje się odległe dziedziny: sport i czytelnictwo/kulturę. Półroczny okres realizacji przedsięwzięcia pozwoli zrealizować ambitne cele - przejechać wiele kilometrów by przeprowadzić szereg wywiadów (sezon rozpocznie się w sierpniu), potem rozpoczynający się rok szkolny będzie dobrym okresem do przekazania ciekawych pomysłów na animowanie czasu wolnego kulturą.